Konstitutivní vztahy (RK0)

1. Guma-tahová zkouška
2. Guma-biaxiální zkouška
3. Guma-kvazismyková (plain strain) zkouška
4. Guma-objemová zkouška