Home page of Prof. Burša

Strength of Materials I - additional lectures
Strength of Materials I - topics and questions
Backgrounds for Strength of Materials II
Formulas for exam in Strength of Materials II
Studijní opory - PP2
Teaching texts - Strength of materials 1
Studijní opory - nelineární mechanika
Studijní opory - biomechanika
Otázky - biomechanika
Konstitutivní modely - opory
Konstitutivní modely - otázky
Témata diplomových prací z biomechaniky
Vybrané závěrečné práce
Zkoušky gumy
Jobs and positions in biomechanics