Poznámkový blok

_images/eiffel.png

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, odbor lomové mechaniky a mesomechaniky materiálů

Poznámka

Toto je virtuální prostor, který jsem s laskavým svolením svého zaměstnavatele dostal k dispozici. Veškeré zde uvedené skutečnosti jsou osobní názory a poznámky, které v žádném případě nejsou, nebudou a ani nemají být oficiálními dokumenty ani studijními oporami Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a odboru lomové mechaniky a mesomechaniky materiálů. Žádný zde uvedený text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou, tudíž se v něm mohou vyskytovat chyby, nepřesnosti a omyly. Proto jsou vítány jakékoli poznámky a upozornění na tyto chyby, nedostatky příp. nepravdy. Veškerý obsah slouží jedinému účelu a tím je snazší komunikace mezi mojí maličkostí - pedagogem, resp. zaměstnancem a vaší maličkostí - studentem, resp. kolegou.

Stránky jsou stále ve výstavbě a nejsou do nich implementovány všechny informace ze staršího webu, na který je možné přejít zde.